ECAP
หน้าแรก   แจ้งเรื่องร้องเรียน   ติดตามเรื่องร้องเรียน   ติดต่อเรา  
 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน  
ชื่อ:
select
   *
นามสกุล:  *
บ้านเลขที่:  * หมู่ที่:  *
ถนน: หมู่บ้าน:
ซอย: ตรอก:
จังหวัด:
select
 *
เขต/อำเภอ:
select
 *
แขวง/ตำบล:
select
 *
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์/มือถือ:  * โทรศัพท์มือถือ:
โทรสาร: อีเมล์:
หมายเหตุ:  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย  *    
รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการร้องเรียน  
ปัญหาที่ได้รับ:
 ระบุ 
ลักษณะของความเดือดร้อนรำคาญ (โปรดระบุช่วงเวลาความถี่ของปัญหา):
ต้องการให้ คพ. ดำเนินการอย่างไร:
เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่อไปนี้:
1.
2.
3.

สถานที่ตั้งของเหตุปัญหามลพิษ  
ชื่อสถานประกอบการ:  * ประกอบกิจการ:  *
เลขที่ตั้ง: หมู่ที่:
ถนน: หมู่บ้าน:
ซอย:
จังหวัด:
select
 *
เขต/อำเภอ:
select
 *
แขวง/ตำบล:
select
 *
รหัสไปรษณีย์:
เขตปกครอง:
select
 ชื่อ:  
สถานที่ตั้งใกล้เคียง:  *
หมายเหตุ:  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย  *
แนบเอกสาร  
แนบไฟล์:

รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
   

"กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของท่าน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง"
หน้าแรก | ขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ติดตามเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม