หน้าแรก-> ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่อยู่

กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทร

  • 0 2298 2000
  • 0 2298 2000

E-MAIL

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ E_Mail