หน้าแรก-> ข่าวสาร

23-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส


23-06-2564

วันที่ 21 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดงจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บร


23-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บน้ำฝนให้มากที่สุดรองรับความต้องการภาคประชาชน เศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงให้ภาคเอกชนใช


23-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงกรณี คพ. ได้รับการร้องเรียนปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบค่าใช้จ่า


23-06-2564

วันที่ 16 มิถุนายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณี คพ. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่


23-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงกรณีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการนำขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทย ว่า ขยะพลาสติกและเศษพลาสติกมีความแตกต่างกันตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” พ.ศ. 2564 โดย “ขยะ


23-06-2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการนำขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทย คพ.ขอชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่า “ขยะพลาสติก”และ “เศษพลาสติก” มีความแตกต่างกัน ตามประกาศกรมควบคุ


23-06-2564

งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” จัดขึ้นโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมเสวนาพร้อมด้วย ดร.


14-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวในงานเสวนาออนไลน์ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” จัดโดย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้อ


14-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมช


14-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัญหาการปล่อยควันดำจากหอเผาทิ้ง (Flare) ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล


14-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 มีการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรม คพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุเกิดจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เ


14-06-2564

นายอรรถพล กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ค่า EC หรือค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นของปริมาณสารนำประจุไฟฟ้าในน้ำ เช่น โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือ และจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พบค่า EC เริ่มมีค่าสูงผิดปกติในพื้นท


14-06-2564

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (สสภ.13 ชลบุรี) ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่ว


14-06-2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่ คพ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว่า มีฟ


14-06-2564

วันที่ 11 มิ.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิ


13-08-2563

กรมควบคุมมลพิษ นำร่องลุ่มน้ำป่าสัก จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ บูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล


04-08-2563

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นางอัจฉรา เจริญสุข ผอ.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นายประลอ


04-08-2563

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา เพื่อช่วยยกระดับการตรวจวัดปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอาก


04-08-2563

ราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เตรีมแผนรองรับปริมาณของภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ที่จะชูให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่


13-07-2563

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ทส.) เปิดเผยว่า ทส. มีการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 24 ประเภท ซึ่งส่วนให


13-07-2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้จัดทำ (ร่าง) มาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในระยะเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื


19-06-2563

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม (สสภ.5) ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง โดยพบว่า สถานการณ์คุณภาพน


19-06-2563

วันที่ 16 มิ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 เพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี โดยเริ่มตั้งแต่เดือ


19-06-2563

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 จากการประเมินองค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ปีนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้รับร


20-05-2563

วันนี้ทุกพื้นที่ทั่วไทย ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 4 -33 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี 12 พฤษภาคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันนี้ (12


01-05-2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รองรับปริมาณขยะช่วงวิกฤติโควิด-19 สูงขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกจากบริการเดลิเวอรี่ ขยะอาหาร และขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากา


01-05-2563

กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษา เร่งทำงานวิจัยการแก้ปัญหา PM2.5 ของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ได้ประชุมร่วมกับนักวิชาการหารือรายละเอี


01-05-2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤต COVID-19 กำลังส่งผลกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่า ขยะพบาสติกโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% (จากปริมาณปกติ 5,500 ตันต่


12-03-2563

คพ.คุมเข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด -19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้รับข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชา


12-03-2563

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำและแนวทางการจัดทำกฎหม


12-03-2563

กรมควบคุมมลพิษทำความสะอาดอาคารเข้มข้น ป้องกันแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) วางระบบคัดกรองผู้เข้าใช้อาคารทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการเคร่งครัด ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้รับข้อสั่งการจากปลัดกระทรวง


12-03-2563

คพ. ยืนยันการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ขุดลอกตะกอนใต้ท้องน้ำ 40,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไปฝังกลบในบ่อฝังกลบแบบปลอดภัย เสร็จภายใน 1,000 วัน ขณะนี้มีความก้าวหน้าร้อยละ 61 เหลือเวลาอีก 300 วัน ผลการตรวจสารตะกั่วในพืชในสัตว์น้ำ และในเลือดของชาวบ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เ


06-02-2563

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระดับชาติ


06-02-2563

นายนพดล กล่าวว่า อาคารของหน่วยงานภาครัฐที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในอาคาร ซึ่งอาคารบางประเภทและบางขนาดถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ


06-02-2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่องดึงอาคารศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ สถาบันการศึกษาและโรงเรียน และโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐเข้าร่วมโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นต้นแบบการจัดการน้ำเสียของประเทศก่อนขยายสู่เอกชนและภาครัฐให้ครอบค


06-02-2563

วันนี้ (5 ก.พ.) เวลา 10.00 น. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผช.รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเส


06-02-2563

วันที่ 5 ก.พ. 63 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานมอบนโยบาย "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมอบนโยบาย


30-01-2563

กทม. 29 ม.ค.63 – คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด วางมาตรการแก้ปัญหาการนำเข้าขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหา


27-01-2563

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 14 - 46 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่


24-01-2563

วันที่ 23 ม.ค. 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระพิจารณาการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ว่า ที่ประชุมมีข้อส


24-01-2563

วันนี้ (23 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคแนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 1


24-01-2563

นายประลอง กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ในเรื่องกำหนดสถานที่ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศ เรื่อง ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า โดยได้กำหนดจุดติดตั้งบริเวณที่มีค่าฝุ่นสูง 4 จุด ประกอบด้วย 1. พื้นที


15-01-2563

คพ.สรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี62 เผยแม่น้ำตาปีตอนบน คุณภาพน้ำดีสุด ชี้ภาคกลางแหล่งน้ำเสื่อมโทรมกว่าภาคอื่น“ฝุ่นพิษ PM2.5” เกินค่ามาตรฐาน 8จว. ขยะมูลฝอย”พุ่ง28.7ล้านตัน เหตุชุมชนขยาย-อาหารออนไลน์เพิ่ม ระบุ“ของเสียอันตราย”เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 


15-01-2563

วันที่ 14 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 นายจตุพร เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริ


15-01-2563

วันที่ 14 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 นายจตุพร เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริ


15-01-2563

กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังช่วงครึ่งหลังเดือน ม.ค.สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอาจสูงขึ้น ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสภาพอากาศ ขณะที่ปลัด ทส.เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษบ่ายวันนี้ (14 ม.ค.) ถกมาตรการแก้ปัญหาก่อนเสนอ ครม. วันนี้ (14 ม.ค.2563) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรม


14-01-2563

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.จัดกิจกรรม “คาราวานสิ่งแวดล้อม สร้างสุขประชาชน” ตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ร่วมกับงา


14-01-2563

กรมควบคุมมลพิษ 9 ม.ค.63 – กรมควบคุมมลพิษ รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนส่งมอบรวมกว่า 3 ตัน ส่งต่อเอกชนนำไปแปรสภาพและกำจัดอย่างถูกต้อง จากกิจกรรมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และสำนั


20-12-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดโครงการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง “รถ ลดฝุ่น ... คุณทำได้” สืบเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานเป็นประจำทุกปี โดยในพื้นที่ ก


20-12-2562

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดโครงการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถ ลดฝุ่น..คุณทำได้" ครั้งแรกขึ้นพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 68 หน


19-12-2562

นนี้ (18 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ไปยังสถานีอารีย์ ตามแนวทางที่ระบุไว้ใน “มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง” ในช่วงที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ เริ่มมีปร


17-12-2562

กรมควบคุมมลพิษ เตือน ฝุ่นพิษ อยู่ยาวถึงเดือนก.พ.63 เผยวันนี้ 10 สถานีเกินค่ามาตรฐาน เตรียมนำร่องข้าราชการงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาทำงาน นายประลอง กล่าวต่อว่า คาดว่าค่าฝุ่น PM2.5 จะเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนต.ค.2562 ไปจนถึงเดื


16-12-2562

วันที่ 15 ธ.ค. 2562 นายประลอง กล่าวว่า เรื่อง อากาศหนาว หรืออากาศร้อน อาจจะมีส่วนบ้างกับปริมาณฝุ่น โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 แต่ปัจจัยหลักก็คือ กิจกรรมของผู้คน และปริมาณลม โดยที่ผ่านมาวันที่ 3 -7 ธันวาคมนั้น จะสังเกตว่า กทม.มีอากาศค่อนข้างหนาว แต่ก็มีลมพัดด้วย


16-12-2562

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจำนวน 44 สถานี คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ห


16-12-2562

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครจำนวน 46 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 31-94 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบก


12-12-2562

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2561-2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ภาพรวม พบว่ามีการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมา


28-11-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (คพ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการในพื้นที่คลองแสนแสบ อย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปี 2562 ผลการตรวจติดตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พบว่ามีสถานปร


22-11-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 ได้นำคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ในแผนกควบคุมเสียงฯ และผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดเสียงมอบป้าย “ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิ


14-11-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 เปิดเผยว่าการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน ณ สวนลุมพินี จำเป็นต้องควบคุมเสียงบริเวณสวนลุมพินี เพราะพื้นที่รอบข้างเป็นโรงเ


08-11-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า การปฎิบัติตัวในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขยังคงประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพได้แก่ เด็ก หญิงตั้


06-11-2562

นายประลอง กล่าวว่า รถที่มีการปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานเจ้าพนักงานจราจรได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 182 คัน ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน 33 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและติดครื่องหมาย "ห้ามใช้ชั่วคราว" ไว้ที่ตัวรถ


06-11-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากข้อมูลกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานครปี 2551 – 2561 พบมีปริมาณ 800,000 – 900,000 ชิ้นต่อปี ยกเว้นปี 2554 และ ปี 2559 พบการใช้กระทงที่ทำจากธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 87- 94.7 ส


24-10-2562

กรมควบคุมมลพิษรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 12.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 31-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 14 สถานี พื้นที่ กทม. สูงสุดบริเวณเขตบางคอแหล


24-10-2562

วันนี้ (22 ต.ค.2562) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เวลา 7.00 น. ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 28-79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 7 สถานี


21-10-2562

นายประลอง กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นPM2.5 จากแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ โดยวันนี้ (16ต.ค.) คพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร


15-10-2562

จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 ต.ค. 2562 "พล.อ.ประวิตร" ประชุมที่เชียงใหม่มอบนโยบาย 9 จังหวัดเหนือ รับมือสถานการณ์หมอกควันปี 63 เน้นบูรณาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด และมาตรการคุมเข้มการเผา รวมทั้งเอกภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ป้องกันประชาชนสับสน


09-10-2562

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเ


03-10-2562

วันที่ 1 ต.ค. เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใน กทม.ว่า ต้องขอโทษชาว กทม. ต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่เกิดซ้ำในหลายเขตพื้นที่ ซึ่งมีค่าเกิ


30-09-2562

วันที่ 29 ก.ย.2562 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2562 หลังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 37 – 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์ม


26-09-2562

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กันยายน 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมนตรี ชุติชัยศักดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ นายมะณี อุทรักษ


25-09-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และอิทธิพลพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิ


25-09-2562

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 พื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 23-88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลายพื้นที่มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้


23-09-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำหรับลักษณะอากาศที่มีหมอกปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าไม่ใช่หมอกควันที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นหม


20-09-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ และสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตา


19-09-2562

กรมควบคุมมลพิษ ส่งรถโมบายเคลื่อนที่เฝ้าระวังสภาพอากาศจากปัญหาหมอกควันใน จ.ตรัง เบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น โชคดีเกิดฝนตกลงมา แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้ อ.หาดใหญ่ ประสบปัญหามากที่สุด แต่ในส่วนของ จ.ตรัง เคยประสบปัญหาหนักใ


19-09-2562

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงพลังงาน , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงอุตสาหกรรม , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิท


19-09-2562

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันจ.สมุทรสาครยังคงประสบปัญหามลพิษต่างๆ ได้แก่ ปัญหาลักลอบทิ้งน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสียและสารเคมีอันตราย และเรื่องร้องเรียนจากกิ


02-09-2562

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คพ. ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้หารือร่วมกันถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ทั้งด้านการจัดการ


27-08-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยให้ คพ. พิจารณาแนวทางและออกมาตรการในการบำบ


26-08-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าสำรวจพื้นที่และได้จัดทำแบบรายละเอียดในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่อ


21-08-2562

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และชมรมจักรยานพับได้ประเทศไทย ที่ร่วมบริจาคอลูมิเนียมในกิจกรรม “ปั่นจักรยานบริจาควัสดุอลูมิเนียม ครั้งที่ 8” นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีคพ. กล่


19-08-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือร่วมกับศาตราจารย์ เหงียน ธิ คิม โอน (Professor Nguyen Thi Kim Oanh) และคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไ


16-08-2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (ศอสพ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลา


13-08-2562

กรมควบคุมมลพิษ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562


09-08-2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ พบว่าวันนี้ (7 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00


08-08-2562

นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าสภาพอากาศในพื้นที่รอบป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ ที่กำลังเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงพบว่า มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM 2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตร ซึ่งค่าอากาศระด


28-06-2562

คพ. ฟื้นฟูห้วยคลิตี้ ก้าวหน้าเกือบ 50% ตามแผน เผยการแก้ปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด


27-06-2562

วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อันเกิดจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วให้กลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้


26-06-2562

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ปัญหาน้ำเสีย” ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษา ผลักดันอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมวาย


26-06-2562

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คพ. ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำสายหลักทั่วประเทศ โดยพบว่าคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงร้อยละ 45 ส่วนที่เหลืออยู่ในเกณฑ์พอใช้และเกณฑ์เสื่อมโทรม


14-06-2562

มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ชายหาดเมืองพัทยาที่มีการปรับภูมิทัศน์สวยงามน่ามอง แต่มีจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการให้เข้าไปแก้ไขคือที่ชายหาดยินยอม หน้าเขาพระตำหนัก เพราะมีท่อระบายน้ำ โผล่กลางทะเล เศษปฏิกูลเกลื่อนชายหาด ทำลายภูมิทัศน์การท่องเที่ยว


11-06-2562

นายประลอง กล่าวว่านอกจากการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น


11-06-2562

คพ.เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายคุมน้ำเสียคลองแสนแสบ ปรับรายวันสูงสุด 2 พันบาท 235 แห่งยังไม่ปรับปรุงระบบบำบัด


12-03-2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกสถานี เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอาก


12-03-2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศพท.ส่วนหนึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ บางพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคุณภาพอากาศบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ในเกณฑ์มีผลก


12-03-2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศพท.ส่วนหนึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ บางพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคุณภาพอากาศบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ในเกณฑ์มีผลก


12-03-2562

ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าอำเภอพญาเม็งราย สนธิกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพัฒนาป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 ชุดดับไฟป่าบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกัน เทศบาลตำบลเม็งราย ลงพื้นที่ดับไฟบริเวณเนิน


12-03-2562

ทางฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นใน อากาศอย่างต่อเนื่อง


12-03-2562

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสีเหลือง7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 4 พื้นที่ (


12-03-2562

วันที่ 9 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่


08-03-2562

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลไทย-ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นและศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพร่วมกันจักประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3 R ของประเทศใน


08-03-2562

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแผนจัดการขยะพลาสติกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะยุติการนำเข้าขยะพลาสติกทั้งหมดในปี 2563 และจะมีการรีไซเคิลขยะ 100% ภายในป


08-03-2562

ไทยเจ้าภาพประชุม 3Rจัดการขยะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก “บิ๊กเต่า”ชี้ปัญหาขยะไม่ใช่วาระทางการเมือง เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลต้องทำตามข้อตกลงประชาคมโลก ย้ำไทยงดนำเข้าขยะพลาสติกภายในปี 63 ตั้งเป้ารีไซเคิลขยะพลาสติก 100%ใน 10 ปี


06-03-2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ที่ รร.เดอะสุโขทัย กรุงเทพมหานครฯ เพื่อหารือแนวทางร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม


06-03-2562

นายประลอง กล่าวว่า ปัญหาการป้องกันและดับไฟในบางพื้นที่เข้าถึงยาก เช่นที่ จ.แพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.พร้อมนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นำเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์) สำนักการบินอนุ รักษ์ทรัพยา


22-11-2561

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การรั่วไหลของน้ำมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล...


21-11-2561

19 พ.ย.61- พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยนายประ


21-11-2561

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูล กทม. ในการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 811,945 ใบ...


21-11-2561

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการบังคับใช้มานานกว่า 20 ปี...


21-11-2561

คพ. หนึ่งในหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2559-2561 มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูง


21-11-2561

นายประลอง กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว หากมีการปนเปื้อนมลพิษก็ยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น ในช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นติดต่อกันหลายวัน หรือในช่วงที่มีน้ำไหลหลาก คพ. มีความห่วงใยว่าอาจเกิดการชะล้างสิ่งปนเปื้อนมลพิษต่างๆ ...


21-11-2561

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า หลังจาก คพ. ดำเนินมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด ...


27-09-2561

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ


27-09-2561

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง...


27-09-2561

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำ